Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2 Kompozitleme Işlemleri

Icon

Kompozitleme İşlemleri

Farklı uzunluktaki örnek değerlerini eşit uzunluklu örnek (kompozit) değerlerine dönüştürmek amacıyla kullanılan bir işlemdir. Kaynak ya da rezerv kestirimleri kompozit veriler üzerinde yapılır.

1.Veri Kataloğu/NetproMine/Proje/Kompozitler sekmesi üzerinde sağ tuş ile Kompozit Ekle işlemine girilir.2.Kompozitleştrime pencersindeki genel, karot, sondaj ve diğer kriterler altındaki parametre değerleri tanımlanır. Genel kriterler altındaki kompozit uzunluk ve kabul yüzdeleri için uzunluk istatistik sonuçlarından yararlanılabilir.

Icon

Kompozit ekleme işlemi ile ilgili parametrelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

3.Gerekli parametre tanımları ve seçimleri yapıldıktan sonra, Tamam ile girilen parametrelere göre kompozitler oluşturularak, kompozitlenen Ham Örnekleme Kayıtları,  Örnekleme Kayıtlarına aktarılmaktadır. Herhangi bir sondaj üzerinde sağ tuş Düzenle işlemi ile Örnekleme Kayıtlarına ait değerler(kalori değerleri 2 m aralıklarla örneklenmiş olarak) incelenebilir.


  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.
  • No labels