Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1 Yüzey Oluşturma Işlemleri

Icon
Yüzey Oluşturma İşlemleri

1. Cevher modelleme esnasında cevherin veya diğer sedimanter birimlerin alt ve üst yüzey sınırları tercih edilmektedir.

Oluşturulan bu yüzeyler üzerinde yüzey işlemleri altında toplanan yüzey kes, yüzey birleştir ve fay işlemleri uygulanabilir.

Sondaj başlangıç noktalarına ait yüzey oluşturmak için Netpro/MINE Menüsü/Yüzey Oluştur işlemine girilir.

Yüzey Oluştur penceresinde oluşan yüzeyin kaydedileceği tabaka adı ve dikkate alınacak verinin bulunduğu tabaka adı seçimi yapılarak işleme devam edilir.

Oluşan yüzeye ait bilgilerin bulunduğu pencere Tamam ile kapatılır. Ayrıca elde edilen yüzeyin Veri Kataloğu/Yüzeyler altına eklendiği gözlenir.

Elde edilen yüzey incelendiğinde sondajların üst sınırlarından geçen bir yüzey olduğu gözlenir.

 

2.Uygulama kapsamında dikkate alınacak olan KM2 kömür cevher seviyelerine ait alt ve üst yüzeylerin elde edilmesi için Netpro/MINE Menüsü / Yüzey Oluştur / Damar Yüzeyi Oluştur işlemine girilir.

Damar Yüzeyi Oluştur penceresinde Koordinat Süzgeci; Üst, Litoloji/Damar Süzgeci; KM2 ve elde edilecek yüzeyin kaydedileceği dizin olarak Tabaka; KM2_Ust olarak tanımlanır.


3.KM2 kömür cevher üst yüzeyinin oluştuğu ve Veri Kataloğu/Yüzeyler altına eklendiği gözlenir.


4.Aynı işlem adımı bu kez KM2 kömür cevher alt yüzeyinin elde edilmesi için tekrarlanır(Koordinat Süzgeci; Alt, Litoloji/Damar Süzgeci; KM2 ve Tabaka; KM2_Alt).


5.Yüzey oluşturma işlemlerinde Kestirim Yöntemleri (En Yakın Komşu, Ters Uzaklık ve Krigleme) kullanılabilir. Ayrıca bu kestirim yöntemleri ile birlikte yüzeyler üzerinde fay tanımlamaları gerçekleştirilebilir.

En Yakın Mesafe ile kestirim gerçekte jeoistatistiksel bir teknik değildir. Bu yöntem ile kestirilecek noktaya en yakın kompozit değeri, kestirim değeri olarak atanır.

Ters Uzaklık ile kestirilecek noktanın değeri bu noktanın kestiriminde kullanılacak kompozit verilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklar, kestirilecek nokta ve kompozit veri arasındaki uzaklığın tersi ile orantılı bir şekilde hesaplanır. Bu orantının derecesi alfa parametresi ile belirlenir. Alfa 1 ve k arasında değer alabilir. Bu parametrenin değeri arttıkça yöntem, en yakın komşu yöntemine yaklaşır.

Krigleme yönteminde, kestirilecek noktanın değeri, bu noktanın kestiriminde kullanılacak kompozit verilerin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklar, kestirim hataları ortalaması sıfır ve varyansı en küçük olacak şekilde belirlenir. Bu nedenle diğerleri arasında istatistiksel olarak en az hata üreten bir yöntemdir. Yöntem, kestirilecek değişkene ilişkin önceden bir variogram analizinin yapılmasını gerektirir. 

 

6.KM2 kömür cevher birimine ait üst yüzeyin kestirim yöntemleri ve fay eklenmesi işlemleri için öncelikle fay tanımının yapılması gerekmektedir. Fay ekleme işlemi için Veri Kataloğu altında yer alan Faylar üzerinde sağ tuş Fay Ekle işlemine girilir ve 3D ekranından Fay hattı sayısallaştırılır.

Eklenen faya ait yüzey ekranda gözlenir.


7.Yüzeye Fay ekleme işlemi için Netpro/MINE / Yüzey Oluştur / Yüzeye Fay Ekle işlemine girilir. Aynı anda 5 fay düzlemi yüzeye eklenebilmektedir.

İşlem sonucunda seçilen yüzeye fay düzleminin eklendiği gözlemlenir.


  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.