Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.3 Katı Model Üzerinden Kesit Oluşturma Işlemleri

Icon

Katı Model Üzerinden Kesit Oluşturma

Daha öncesinde oluşturulmuş olan katı modeller üzerinden enkesit oluşturularak tekrar düzenleme yapılabilir.

İşletme sürecinde, katı model üzerinde belirli bir yönde ilerlendiğinde hangi metrik aralıklarda, ne kadar hacimde cevher üretildiğinin hesaplanabilmesi için de kullanılabilen bir yöntemdir.

1.Bu işlem için Giriş/Çoklu Doğru işlemi ile katı modelden geçmesini istediğiniz kesit hattını çiziniz.  


2.Önceden oluşturduğunuz katı model üzerine sağ tuş yapınız, açılan pencereden Kesit Oluştur işlemine giriniz.

 

3.Ekrandan oluşturduğunuz kesit eksen çizgisini seçiniz (Katı model seçimi kaldırılarak işlem uygulanabilir).

 

4.İşlem sonrasında açılan pencereden kesit oluşturma parametrelerini belirleyebilirsiniz. Parametre girişleri yapıldıktan sonra pencere Tamam ile kapatıldığında enkesitler üretilmiş olacaktır. Kesit oluşturma parametreleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

5.Üretilen kesitler veri kataloğunda Enkesitler altına eklenecektir. Edit butonu ile enkesitler düzenlenip tekrar katı model oluşturmada kullanılabilir.

 

 

  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

 

  • No labels