Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.1 Blok Model Oluşturma İşlemleri

Icon

Blok Model Oluşturma İşlemleri

Oluşturulan katı model kendi içerisinde, kestirim sonuçlarını oluşturamadığı için, katı modeli temsil edebilen blokların oluşturulması sağlanır. Bu işlem sonrasında oluşturulan bloklara kestirim sonuçları atanabilir. Cevher damarının kestirim sonucuna göre rezerv sonuçları alınabilir.

1.Katı model üzerinden blok model üretebilmek için katı model üzerinde sağ tuş Blokla işlemine girilir.

 2.Açılan pencereden katı modele uygun X , Y, Z değerleri , Alt Blok Sayısı, Blok Kabul Yüzdesi ve X(derece), Y(derece) ve Z(derece) açı değerleri belirlenir. Blok oluşturma parametreleri hakkında ayrıntılı bilgiye Buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek verimiz için X:20, Y:20, Z:1, Alt Blok Sayısı 2, Blok Kabul Yüzdesi 10, parametreleri belirlenir. Blok açıları “0” verilerek tüm bloklar “z” eksenine dik olarak oluşturulması sağlanmaktadır.


3.Bloklama işlemi sonucunda Veri Kataloğu/ Bloklar altına Blok1 olarak kayıt edilir. Bloklama işleminde hacimsel olarak katı modelle benzerlik oranımız önemlidir. Bu oranı görebilmek için oluşan Blok1 üzerinde fare sağ tuş Özellikler işlemine girilir. Açılan pencerede Toplam Blok Hacmi (m3) yanındaki Yüzdesel oranımız %95-%100 aralığında olması gerekmektedir. Bu oranın altında ya da üstünde olması durumunda bir önceki işlem adımındaki Blok Kabul Yüzdesi düzenlenir.  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

 

 

  • No labels