Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.2 Blok Model Üzerinden Jeoistatistiksel Yöntemler ile Kestirim İşlemleri

Blok Model Üzerinden Jeoistatistiksel Yöntemler ile Kestirim İşlemleri

1.Katı Model üzerinden bloklama işlemi yapıldıktan sonra oluşan blok üzerinden Jeoistatiksel yöntemler kullanılarak kestirim işlemleri ve rezerv hesabı yapılabilmektedir.

Icon

Blok üzerinde kestirim işlemi yapmadan önce Kompozitler bölümünden istenilen kriterlerde kompozit eklenmelidir. Kompozit eklemek için Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Veri Kataloğu/ Bloklar/ Blok1 üzerine sağ tuş Kestirim bölümüne geliniz. Buradan uygun kestirim yöntemini seçiniz.


2.Örnek verimizde En Yakın Komşu Yöntemi kullanılacaktır.

Bu yöntem kullanılırken sadece Öznitelik kısmı seçilmelidir. (Öznitelik kolonu kompozit işleminde seçilen öznitelik değerlerinden biri kullanılarak seçim yapılmasını sağlar.)

Bölünme Sayısı bloklara atanacak değerin merkez sayılarıdır. X-Y-Z değeri için 1 kullanılabilir. Bu bloklara tek merkezli olarak değer atanacağını ifade etmektedir.

Kestirim Sonucu Dosyası istenilirse *.SGems formatında istenilen dizine kayıt edilebilir.

Altta yer alan parametreler kısmı bu yöntemde pasif gelmektedir.

En Yakın Komşu parametreleri tanımlandıktan sonra Tamam ile işlem sonuçlandırılır ve Kestirim sonuçları grafik ekran üzerinde tematik üretilerek sonuçlandırılır.

Icon

Kestirim işlemi sonucunda Tematik penceresinin gözlenmemesi durumunda Uygulama Menüsü/ Genel Ayarlar/ 3D sekmesi içerisinde Lejant Görünürlüğü aktif duruma getirilmelidir.


Diğer kestirim yöntemleri ve jeoistatistiksel işlemler ile ilgili Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

  •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

 

 

  • No labels