Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.3 Blok Model Kestirim Raporlarının Hazırlanması

Icon

Blok model kestirim raporlarının hazırlanması

Icon

Blok model üzerinde kestirim işlemlerinden biri uygulandıktan sonra sahaya ait rezerv kestirim raporu alınabilmektedir.

Blok1 üzerinde fare sağ tuşu ile gelen “Raporlar” menüsünde bulunan farklı raporlama seçenekleri kullanılarak Excel (.xls) formatında sonuçlar alınabilmekte ve bu rapor dosyaları saklanabilmektedir.

Blok Raporu

Icon

Blok Raporu işlemine giriş yapıldığında Rapor içerisinde tonaj sonucu için Yoğunluk penceresi açılacaktır. Örnek verimizde linyit yoğunluğu 1.3 Ton/m3 olarak belirlenmiştir. İşlem sonucunda Excel açılarak blokların kestirim aralığına bağlı Hacim(m3),Tonaj(Ton), %hacim, üretilen blok adeti ve kümülatif hacim değerleri bulunur.


 

Blok Listesi Raporu

Icon

Jeoistatistiksel kestirim sonucu oluşturulan her bir bloğun ayrı ayrı koordinat, boyut ve öznitelik değerleri bulunur.

 Örnek rapor için tıklayınız.
 

Tenör Tonaj Eğrisi

Icon

Tonaj ve ortalama tenöre ait grafik oluşturulur.

 Örnek rapor için tıklayınız.
   •  Örnek veri seti dosyasını indirmek için tıklayınız.

 

 

 

  • No labels