Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dağıtıma Veri Nakli

Icon

"NETMAP TAKBIS" proje şablonu ile oluşturulan projenin kadastro parsellerine ait bilgileri, dağıtım projesine aktarılmalıdır. Bilgiler dağıtım editörüne otomatik olarak aktarılabileceği gibi editör içinde manuel olarak da girilebilir.

1. Netmap/Proje/Dağıtım/Dağıtıma Veri Nakli işlemine girilir.

2. Netmap Projesi bölümünde, ekranda açık olan projenin sözel verilerinin tutulduğu, *.mdb dosyası otomatik olarak seçilir.


 3. Veri tabanında yer alan tüm kadastro bilgilerini dağıtım dosyasına aktarabilmek için Netmap Projesi bölümde “parsel tipi” ve “parsel tabaka özelliği” Tümü olarak seçilir. Dağıtım Projesi bölümünde ise "parsel tipi" kadastro, "dağıtım tipi" ise dağıtımın ondalık haneler ile yapılabilmesi için dm² " seçilir.


 4. Dağıtım Projesi bölümde *.NIW uzantılı dağıtım dosyasının kayıt edileceği dizin seçilir.


 

Icon

*.NIW uzantılı dosya, ekranda açık olan projesinin adına "_DAGITIM" ibaresi eklenerek otomatik oluşur . İstenirse bu isim değiştirilebilir.

 

5. Tamam butonu ile aktarım başlatılır ve tamamlanır.

  • No labels