Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ayarların Yapılması

Dağıtım yapılmadan önce proje parametrelerinin ayarlanması gerekmektedir.

1. Dağıtım/Dosya/Ayarlar işlemine girilir.

2. Açılan Ayarlar penceresinde aşağıdaki gibi proje parametreleri belirlenir.

2.1. "1" numaralı sekme

Özel Ada: "9999" ve Liste Adı: "Yoldan İhdas" olarak doldurulur.

Özel Ada: Gerçekte kadastro parseli olmayıp kadastro parseli gibi işlem gören alanların raporlarda çıkması için uygulanır. Örneğin imar parsellerinin yola denk gelen kısımları ihdas olarak girilir. Yani yoldan ne kadar tahsis yapılacağı belirlenir. Bunun için varsayılan bir ada numarası ve bu ada numarasının temsil ettiği liste adına girilir. Liste adı raporlarda Ada parsel no bölümüne yazılacaktır.

Kadastro Malikleri bölümünde Malik adları "Maliye Hazinesi", "M.E.B" ve "Belediye" olarak belirlenir ve girilen her bir malik adı için farklı renkler seçilir.

Kadastro Malikleri: Kadastro editöründe istenen malik isimlerinin farklı renklerde görüntülenebilmesi için kullanılır.


Tapu Modeli ile ilgili detaylı bilgi (?)

 

Tapu Modeli bölümünde "Yeni Tapu" seçeneği aktif hale getirilir.

Bulunduğu Parsel İçin Alan Kriteri "%10" olarak ayarlanır.

Dağıtım Alan Kriteri bölümünde Min. tahsis: 5, Mak. Tahsis: 5000 olarak girilir.

Dağıtım Alan Kriteri: Minimum ve maksimum tahsis aralığı dışında kalan tahsislerin raporlanmasını sağlar. "Tahsisleri Kontrol Et" raporunda 5 m2'nin altında ve 5000 m2'nin üstünde kalan tahsisler raporlanır.
Mevki bilgileri
bölümünde İl: Ankara, İlçe: Çankaya, Belediye: Çankaya Köy/Mah: Yukarı şeklinde girilir.2.2. "2" numaralı sekme

Dağıtım Birimi bölümünde "Dm2 Dağıtım" seçilir.

2400' e İndirge bölümünde "Hisse paydaları 2400 ' e indirgeme" seçilir.

Grid özellikleri bölümünde "Grup kutusu ",Veri Gezgini", "Alt Toplam" seçenekleri aktif hale getirilir.

Grid Özellikleri: Editörlerde alt toplamların ve gruplama özelliklerinin aktif olmasını sağlar.

Eski Dop hesap yöntemi bölümünde "18 Uygulamasından Gelen" seçeneği aktif hale getirilir.

 

Eski DOP hesap yöntemi ile ilgili detaylı bilgi (?)2.3. "3" numaralı sekme

"Ada Dağıtım Cetvelleri" gibi raporlarda tanzim eden, ilan gazete adı gibi bilgilerin çıkması için alt bilgilerin girişi aşağıdaki gibi yapılır.


  • No labels