Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar Kayıtlarının Oluşturulması

Icon

"Dağıtıma Veri Nakli" işlemi ile ya da manuel olarak Kadastro kayıtları girilmişti. 18. madde uygulamasının (Dağıtım) yapılabilmesi için İmar parsellerinin kayıtlarını da "İmar Editörü' ne" girilmesi gerekmektedir.

 

 

  • No labels