Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Pay Kontrolünün Yapılması

Icon

Kadastro parsellerine ait hisse toplamlarının 1 olması gerekmektedir. Pay kontrolü işlemi ile kadastro parsellerinin hisse toplamlarının 1/1 olup olmadığı kontrol edilir. Hisse toplamı 1/1 değerinden farklı olduğunda tahsisler hatalı hesaplanır.

1. Kadastro Editöründe fare sağ tuş ile açılan menüden Pay Kontrolü seçilir.

İşlem sonucunda alınan rapor ile kadastro parsellerinin hisse toplamları gözlenir. Hisse toplamı hatalı olan parseller hata simgesi ile gösterilirler, hisse toplamları hatalı olan hisseler düzeltilmelidir.


Örnek projede 549 nolu parselde hisse toplamları 1/1 den büyük 1.2 hesaplanmıştır. Yani ilgili parselde hisse hatası mevcuttur.

2. Hatalı hissenin düzeltilmesi için Kadastro Editöründe 0/549 nolu parselin Keziban ÇUBUK'a ait hisse kaydı, mous sol tuş ile çift tıklanır. Açılan "Kadastro" penceresinde hisse pay 2100 hisse payda 27310 olarak düzeltilir.


Aynı işlem adımlarıyla 0/549 nolu parselde Şevket BOSTAN'a ait hisse kaydı düzenlenir. Şevket BOSTAN'ın hisse payı 5210 hisse payda 27310 olarak düzeltilir.

3. Yapılan değişiklikler sonucunda hatalı hisse toplamının olup olmadığı tekrar kontrol edilmelidir. Kadastro Editöründe fare sağ tuşa ile açılan menüden Pay Kontrolü işlemi seçilir. Alınan rapor ile hisse toplamlarının 1 olduğu görülür.

  • No labels