Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ortak Katılım Alanlarının (OKA) Seçilmesi

Icon

Kamuya ayrılan parseller (Kreş, hastane, belediye hizmet alanı, resmi tesis alanları gibi) ortak katılım alanlarıdır. Proje sahasında OKA olacak parseller, OKA parseli olarak seçilmelidir.

1. 103/1 ve 106/1 nolu parseller OKA parselleridir. Dağıtım/İşlemler/Toplu Veri Gir işlemine girilir. "Toplu Veri Gir" penceresinde İmar Seçeneği aktif hale getirilir. Ada Parsel satırına 103/1+106/1 yazılır. Değer Alanı "Oka" seçilir. "Dop Al/Kop Al" fonksiyonunu işaretlenir.

İmar Editöründe ilgili parsellerin Oka kolonunun işaretlendiği gözlemlenir.

  • No labels