Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Hesabının Yapılması

Icon

 DOP oranı = [(Toplam Düzenlemeye Giren Kadastro Parselleri - Toplam İmar Parselleri) / Toplam Düzenlemeye Giren ve DOP Alınan Kadastro Parselleri ] formülüne ile hesaplanır. DOP oranı en fazla %40 olabilir.

1. Kadastro Editöründe fare sağ tuş ile açılan menüden Dop Hesabı işlemine girilir.

2. "Dop Hesabı" penceresinde "Tüm İmar Parselleri (OKA+DOP)" seçilir.

Alınan raporda "Düzenleme Ortaklık Payı" değeri gözlemlenir.

  • No labels