Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamu Ortaklık Payı (KOP) Hesabının Yapılması

Icon

KOP oranı = 1 - [ (Toplam Düzenlemeye Giren Oka Alınan Kadastro Parselleri - Toplam Oka İmar Parselleri) / Toplam Düzenlemeye Giren Oka Alınan Kadastro Parselleri ] formülüne ile hesaplanır.

1. Kadastro Editöründe fare sağ tuş ile açılan menüden Dop Hesabı işlemine girilir.

2. KOP parsellerinin tahsislerini hesaplamak için açılan "Dop Hesabı" penceresinde OKA' lar seçeneği aktif hale getirilir.

Açılan raporda "Ortak Katılım Oranı" değeri gözlemlenir.

 

  • No labels