Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOP Tahsislerinin Dağıtılması

Icon

Dop hesabı OKA alanlarına göre yapıldığı için ilk etapta sadece OKA parsellerine dağıtım yapılacaktır.

Dağıtım Editöründe, kadastro parsellerinin gösterildiği kısımda (sayfanın sol tarafında) her bir hissenin OKA tahsisleri yer almaktadır. Oka kesintisi yapılmayacak olan 551 ve 9999 nolu parsellerin tahsislerinin sıfır olduğu gözlemlenir.

Sayfanın sağ tarafında ise İmar parsellerinin Tahsis ve Kalan Tahsis miktarları yer almaktadır. Kırmızı ile işaretlemiş olan kolonlar OKA parselleridir.


 

1.  Dağıtım/Otomatik Dağıtım/Oka Dağıtım işlemine girilir. İstenirse oka hesabı tekrarlanabilir. Varsa önceki dağıtımlar iptal edilebilir.

İşlem sonunda sol taraftaki kadastro parselleri ile sağ taraftaki kırmızı renkli oka parsellerinin tahsis miktarlarının sıfır olduğu gözlemlenir.

 

  • No labels