Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DOP Tahsislerinin Dağıtılması

Icon

DOP Hesabı sonucunda hesaplanan tahsislerin,OKA parseli dışındaki imar parsellerine dağıtımı yapılır.

Dağıtım Editöründe, kadastro parsellerinin görüntülendiği kısımda (sayfanın sol tarafında) her bir hissenin DOP tahsisleri yer almaktadır. Sayfanın sağ tarafında ise İmar parsellerinin Tahsis ve Kalan Tahsis miktarları yer almaktadır.


 

  • No labels