Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dağıtım Sorgularının Yapılması

1.0/547 nolu kadastro parseli seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Hisse Nereye Gitti (Liste) işlemine girilir.  

Açılan raporda Kadastro parselindeki hissenin hangi imar parsellerine gittiği gözlemlenir.

2. 0/547 nolu kadastro parseli seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Hisse Nereye Gitti (Grafik) işlemine girilir.

İşlem sonunda MALIK_NEREYE_GITTI adında bir tabaka oluşur. Oluşan bu tabakada Kadastro parsellerinin hangi imar parsellerine gittiği ekranda ok işareti ile gösterilir.

3. 0/547 nolu kadastro parseli seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Malik Nereye Gitti (Liste) işlemine girilir.

Açılan raporda seçilen malikin tüm hisselerinin hangi imar parsellerine gittiği raporlanır.

4. 0/547 nolu kadastro parseli seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Kadastro Parseli Nereye Gitti (Liste) işlemine girilir.

Açılan raporda seçili kadastro parselinin hangi imar parsellerine gittiği raporlanır.

5. 0/547 nolu kadastro parseli seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Kadastro Parseli Nereye Gitti (Grafik) işlemine girilir.

İşlen sonunda KDS_PAR_NEREYE_GITTI adında bir tabaka açılır. Açılan bu tabakada Kadastro parselinin hangi imar parsellerine gittiği ekranda ok işareti ile gösterilir.

6. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Sorgu/Grafik Sorgular işlemine girilir.

Icon

Grafik Sorgular: Grafik ekranda bulunan parsellerinin sorgulanması işlemidir. Ekrandan Kadastro ve imar parseli seçilebilir, seçilen parsel türüne göre sorgu seçenekleri değişecektir. Sorgulanan parsellerin imar kadastro bilgileri ya da nereden geldi bilgilerine erişilebilir

Grafik ekranda sorgulanmak istenen parsel (imar yada Kadastro perseli) fare sol tuş ile seçilir. Açılan pencerede yapılacak sorgu olarak "Nereye gitti" seçeneği aktif hale getirilir.

Açılan pencerede seçilen parselin Dağıtıldığı imar parselleri gözlemlenir.

  • No labels