Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netmap Projesinin Oluşturulması

  1. Netmap/Proje/Yeni Proje işlemine girilir. (?)

  2. "Yeni Proje Şablonu Seçiniz" penceresinde "NETMAP_TAKBİS" proje şablonunu seçilir.


  3. İşlem sonunda standart tabaka yapısının ve veritabanı bağlantısının yer aldığı boş bir proje açılır.


  4. Uygulama Menüsü/Kaydet/Farklı Kaydet işlemine girilir. Dosya adı olarak "MAP7" yazılır ve saklanır.

 

  • No labels