Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapu Verisinin Okutulması

Icon

Dağıtım projelerinde kullanılmak üzere düzenleme sahası içinde kalan parsellerin tapu kayıtları projeye aktarılabilir. Tapudan alınan *.xml, *.mdb ve excel formatlarından aktarım işlemi gerçekleştirilir. Buradaki örnekte excel formatından aktarım işlemi uygulanacaktır.

  1. Netmap/Proje/Yeni Proje/Tapu Sözel Verileri Oku işlemine girilir.

  2. Tapu xml/mdb/xls dosya adı satırında bulunan […] butonuna basılır.

  3. Excel Dosyaları (*.XLS) dosya türü seçilir. İlgili Dizinden "DAĞITIM_TAPU.xls" dosyası seçilir.  4. Kaynak ve Hedef kolon ismi aynı olanlar otomatik olarak eşleştirilir. Bunun dışında kalanlar sürükle bırak yöntemi ile eşleştirilmelidir. Örneğin kaynak bölümünden Cinsi kolonu sol tuş ile tutulur, hedef bölümündeki Ana Taşınmaz Cins Ref kolonuna bırakılır.

Icon

Excel Kolon Eşleştirme penceresinde Kaynak sütunu excelden gelen, Hedef sütunu ise kadastro kayıtlarında bulunan bilgilerin kolonlarıdır.

xml ve mdb formatları seçildiğinde eşleştirme penceresi açılmayacaktır. Bu formatların standart şablonları olduğu için eşleştirme işlemine gereksinim duyulmayacak, veri aktarımı otomatik başlayacaktır.


Eşleştirme tamamlandıktan sonra Tamam butonu ile tapu sözel verilerinin aktarımı başlatılır. Bir süre sonra veri tabanına tapu sözel verileri aktarılmış olur.

  • No labels