Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İstenmeyen Kolonların Kapatılması

İmar dağıtım menüsü içerisinde istenilen kolonların görüntülenmesi ya da kapatılması sağlanabilir. Kadastro kayıtları bölümünde yer alan Göster/Gizle/Taşı butonuna basarak açılan kolonlar listesinden "Ci, irtifak, tckimlik no , ilçe, mevki" gibi kolonları kapatabilirsiniz.

  • No labels