Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yeni Kayıt Ekleme

Icon

"Dağıtıma Veri Nakli" işlemi ile aktarılmayan malik bilgileri manuel olarak Kadastro Editörü içerisine kayıt edilebilir.

1. Kadastro Editörüne yeni malik kaydı eklemek için F3 tuşu ile "Kadastro" penceresi açılır.

Açılan Kadastro penceresinde

Ada/parsel no: 9999,

Adı Soyadı: BELEDİYE,

Alan: 3000 m2,

Hisse Pay: 1,

Hisse Payda: 1,

Cins: İhdas girilir.

Dop Alma ve Oka Alma seçenekleri aktif hale getirilir.

 Tamam butonu ile kayıt eklenmiş olur.(ilk malik kayıt işlemi gerçekleştikten sonra, ard arda yeni kayıt ekleyebilmek için "Kadastro" penceresi tekrar açılacaktır yeni malik girişi yapılmayacak ise pencere İptal butonu ile kapatılır.) Böylece "Ayarlar" menüsünde tanımlanan Yoldan ihdas parselinin kaydı oluşturulmuş olur. 

2. 549 nolu parsele yeni bir hissedar eklenecektir. Kadastro Editöründe kadastro bilgilerine ait son satır seçilir ve klavyeden aşağı yön tuşu ile yeni bir satır eklenir. Açılan yeni satırı "F2" tuşu ile düzenlenebilir hale getirilir. Kadastro kayıtlarında bilgileri mevcut bir maliğin eklenmesi için Adı Soyadı kolonunu seçilir ve […] butona basılır. "Kadastro Kayıtları Araştır" penceresinde Arama karakteri satırına "KEZİBAN" yazılır, listeden KEZİBAN ÇUBUK çift tıklanır. Klavyenin aşağı yön tuşu ile açılan satıra KEZİBAN ÇUBUK'un bilgilerinin geldiği gözlemlenir.

Açılan satırında

Ada Parsel No: 0/549,

Hisse Pay: 1,

Hisse Payda: 5,

Alan: 27310,

Cinsi: Ham Toprak girilir.

 

  • No labels