Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Düzenlemeye Girmeyen Alanların Girilmesi

Icon

İmar Uygulama sınırı parsellerin sınırlarından geçmek zorunda değildir. Bazı parselleri tamamen içine alabileceği gibi bazı parsellerin bir kısmı imar uygulama sınırı içerisinde kalabilir. Parsellerin, imar uygulama sınırı dışında kalan alanları "Düzenlemeye Girmeyen Alan" olarak belirtilmelidir.

1. 0/547 nolu parsel için düzenleme girmeyen alan girilecektir. Dağıtım/İşlemler/Toplu Veri Gir işlemine girilir.

"Toplu Veri Gir" penceresinde Kadastro seçeneği aktif hale getirilir.

Ada Parsel satırına 0/547 yazılır.

Değer Alanı "Düzenlemeye Girmeyen" seçilir.

Değer bölümüne de düzenlemeye girmeyen miktar olan "4200" yazılır.

Düzenlemeye girmeyen alan miktarını, maliklerin hissesi oranına göre hesaplayabilmek için "Maliğin Hissesi ile Orantılı" seçeneği aktif hale getirilir.

Kadastro kayıtlarında, Düzenlemeye Girmeyen kolonunun dolduğu gözlemlenir.

  • No labels