Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mülkiyet Durumlarının Seçilmesi

Icon

"Dağıtım Kontrol Raporu" sonucunda istatistiki bilgiler, raporlar oluşturabilmek için Özel Mülkiyet, hazine, tüzel kişilik, mera, vakıf, köy tüzel kişiliği gibi mülkiyet durumları belirlenmelidir.

1. 0/550 nolu kadastro parselinin satırı seçilir, F2 tuşu ile ilgili satır düzenlenebilir hale getirilir, Mülkiyet Durumu kolonunda açılan listeden "Hazine" seçilir.

Aynı şekilde 0/551 nolu parsel için "Tüzel Kişilik" ve 9999 ise "Diğer" olarak seçilir.

 

  • No labels