Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar Kayıtlarının Ekrandan Alınması

1. İmar Editöründe, fare sağ tuş ile açılan menüden İmar Parsellerini Grafikten Yükle işlemine girilir. "İmar Parsellerini Grafikten Yükle" penceresinde İmar Kayıtları bölümünde Yenile, Alan bölümünde Tapu seçeneği aktif hale getirilir.

İşlem sonunda imar parsellerinin İmar Editörüne aktarıldığı gözlemlenir.

Icon

İmar bilgilerinin ekrandan alınabilmesi için imar parsellerinin PARSEL ya da PARSEL_ALN tabakalarında olması gerekir.

  • No labels