Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plan Dosyasının Yüklenmesi ve Düzenlenmesi

Icon

 

Uygulama Menüsü/Ekle/Dosya Ekle işlemi ile NETMAP7_PLAN.NCZ dosyasını ekrana yükleyiniz.

 

Icon

Otomatik dağıtım ve sorgulama işlemleri için kadastro parselleri KAD_ALN ya da KADASTRO_ALN, imar parselleri ise PARSEL ya da PARSEL_ALN tabakasında olmalıdır. İlgili verinizde bu şekilde düzenleme yapılmalıdır.

 

 

 

Icon

Dağıtım editörleri ile grafik ekranın dinamik çalışabilmesi için parsel adlarının grafik ekranda ve dağıtım editörlerin de aynı olması gerekmektedir.

1. Netmap/Parsel Editörü işlemine girilir.

2. Pasel Editörü'nde, "KAD_ALN" tabakasında bulunan parsellerin gösterilmesi için "Düzenlenecek Alanlar" penceresinde tabaka süzgeci kısmından sadece "KAD_ALN" tabakası seçilir.

3. Ekranda yer alan kadastro parsellerinin başına 0 (sıfır) ada numarası ekleyebilmek için Adlandır işlemine girilir.

"Parselleri Yeniden Adlandır" penceresinde "Bul değiştir modunda çalış" seçeneği pasif hale getirilir.

Yeniden Adlandırılacaklar satırına " * " ( Tümü) Yeniden Adlandırma Kuralı olarak 0/ yazılır.

4. İşlem sonucunda bütün kadastro parsel numaralarının başına 0/ ibaresinin geldiğini gözlemlenir.

Tamam butonu ile Parsel Editörü Penceresi kapatılır ve dosya saklanır.

  • No labels