Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafik Dağıtım

Icon

 Hisseler grafik ekran üzerine sürükle bırak yöntemi ile ard arda dağıtılabilirler. Bu sırada imar parsellerindeki doluluğu gösteren tematik, dağıtımın nerelere yapılabileceği konusunda yol gösterir.

1. Dağıtımı yapılacak olan 0/547 numaralı Kadastro parselinin tüm tahsisleri shift ya da ctrl tuşuna basılı tutularak fare ile seçilir. Seçilen kadastro parselinin kesiştiği imar parselleri editörün üst kısmında gözlemlenir. İlgili parsel numaraları tıklanarak grafik ekrandan parseller takip edilebilir.


2. 0/547 numaralı kadastro hisseleri seçildikten sonra Grafik Dağıtım işlemine girilir. Fare imcel "+" şeklini alır, ekranda dağıtım yapılacak olan 100,101,102 ve 104 nolu adaların içindeki yeşil ve turuncu renkli parsellere tıklanarak dağıtım yapılır. Dağıtım işlemi hisse oranlarına göre yapılır.

 

Icon

Dağıtım işlemi sırasında grafik ekranda seçilen parselin doluluk oranını anlık olarak izlenebilir.

Parseller doluluk oranlarına göre aşağıdaki gibi tematize edilir.


Kırmızı renkli parseller doldu.

Turuncu renkli parseller kısmen dolu ya da boş.

Yeşil renkli parseller ise tahsis yapılabilir demektir.

.

  • No labels