Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tespitlere Göre Dağıtım

Icon

Tespitlere Göre Dağıtım işleminin kullanılabilmesi için sabit tesis bilgilerinin Tespitler Cetveli (?) Editörüne girilmiş olması gerekir. Bu yöntem ile sabit tesisi (evi) olan malikler, sabit tesislerinin (evlerinin) olduğu imar parsellerine dağıtılabilir.

Icon

Dağıtımın gerçekleşmesi için de tespit cetvelinde yer alan Sıra No değeri ile kadastro kayıtlarında yer alan Ev No değerinin aynı olması gerekmektedir.

1. Dağıtım Editörü fare sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Dağıtım/Tespitlere Göre Otomatik Dağıtım işlemine girilir.

İşlem sonunda Keziban Çubuk ve Yusuf Tornacı' nın tespit cetvelinde belirlenen imar parsellerine dağıtıldığı gözlemlenir.

Keziban Çubuk 102/2 nolu parsele, Yusuf Tornacı ise 108/1 nolu parsele dağıtılmış olur.

 

  • No labels