Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kadastro Parselinin Dağıtılması

Icon

Kadastro parsellerini, hisseleri oranında ya da kalan tahsis miktarı kadar ilgili (seçili) imar parseline dağıtan işlemdir. Ctrl+F5 tuşları ile de aynı işlem yapılır.

1. Dağıtım Editöründe 0/549 numaralı kadastro parselinin herhangi bir satırı seçilir. İmar parsellerinin bulunduğu kısımda sağ tuş ile açılan menüden Kadastro/Dağıtım/Kadastro Parselini Dağıt işlemine girilir.


2. "Kadastro Parselini Dağıt" penceresinde İmar parseli satırına "100/*+101/*+102/* yazılır.

İşlem sonucunda 0/549 numaralı kadastro parselinin seçilen hissedarı, 100,101 ve 102 nolu adalarda ki boş yerlere dağıtılacaktır.

 

Icon

"Kadastro Parselini Dağıt" penceresinde "İmar Parseli" satırında dağıtımın yapılacağı imar parseli seçilir."Dağıtım Miktarı" satırı otomatik olarak kadastro parselinin kalan tahsis değeri ile doldurulacaktır. Kadastro parselinin tamamı değil bir kısmı dağıtılacaksa "Dağıtım Miktarı" satırı kadastro parselinden yapılmak istenen dağıtım değeri ile doldurulur.

  • No labels