Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Editör Üzerinde Gezinerek Dağıtım Yapılması

1. "İmar Durumu" bölümündeki ara satırına 102/3 yazılır, editör üzerinde 102/3 nolu parsele gelindiğini gözlemlenir.

2. Dağıtım Editöründe kadastro parsellerinin bulunduğu kısımda CTRL tuşuna basarak 0/550 ve 0/551 nolu parseller seçilir.

3. Seçilen parseller Shift+fare sol tuş ile tutulur ve sürükle bırak yöntemi ya da space tuşuna basılarak 102/3 numaralı parsele dağıtılır.


Seçili parsellerin hisse oranına göre dağıtıldığı gözlemlenir.

4. Aynı şekilde 101/1, 101/8 ve 102/1 nolu parsellere dağıtım yapınız.

 

  • No labels