Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otomatik Dağıtım Yapılması

Icon

Otomatik Dağıtım: Kadastro parsellerindeki hisseleri, bulundukları imar parsellerine otomatik olarak dağıtır. Bu işlem sırasında grafik ekranda yer alan kadastro parselleri ile imar parsellerinin topolojik olarak çakışmasına bakılır. Çakışma kriterini sağlayan parsellere dağıtım yapılır.

1. Dağıtım/Dağıtım/Otomatik Dağıtım işlemine girilir.


"Otomatik Dağıtım" penceresinde kadastro parselleri satırına " * ", Bulunduğu Parseller satırına " * " , Bulunduğu Parsel Alan Kriteri % değeri % 50 olarak ayarlanır. Hisse ile Orantılı ve Dağıtım Dengele fonksiyonları seçilir.

Dağıtım Editöründe belirlenen parametrelere uyan kadastro parsellerinin dağıtımının yapıldığı, tahsislerinin sıfırlandığı gözlemlenir.

Icon

Bulunduğu Parsel Alan Kriteri % : Kadastro parselleri ile imar parsellerinin çakışma yüzdesi ayarlanır. Bu değer ne kadar küçükse, dağıtım o kadar fazla yapılır. Burada %10 değeri ayarlandıysa, imar parselinin bu değerden fazla alanı, hangi kadastro parseli içerisine giriyorsa tespit edilir ve dağıtım buna göre yapılır.

Aşağıda olduğu gibi 0/550 numaralı kadastro parseli 109/3 numaralı imar parseline dağıtılmıştır.


0/550 numaralı kadastro parseli "Bulunduğu Parsel Alan Kriteri %" %50 değerini sağlamadığı için 109/4 numaralı imar parseline dağıtılamamıştır. 0/549 numaralı kadastro parseli alan kriterini sağladığı için 109/4 numaralı imar parseline dağıtılmıştır.


Otomatik dağıtım işlemi, dağıtımı yapılan tahsislere müdahale etmeden, dağıtımı yapılmamış parsellere dağıtım yapar.

  • No labels