Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcı Tanımlı Excel Raporlarının Alınması

Icon

Burada kullanıcı tarafından hazırlanmış excel formatlı dağıtım çıktıları alınır. Mevcut dağıtım raporları excel olarak burada yer alır. İstenildiğinde kullanıcı tarafından başka şablonlar hazırlanarak dağıtım raporu alınabilir.

1.  Dağıtım/Raporlar/Kullanıcı Tanımlı işlemine girilir.

"Rapor Şablonu Seç" penceresinde İmar/Tescile Esas Dağıtım Cetveli seçilir.

Alınan raporu inceleyiniz.

  • No labels