Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Dağıtım işlemleri bittikten sonra imar parsellerinin malikleri plan üzerine yazdırılabilir.

1. "İmar Editöründe" fare sağ tuş ile açılan menüden İmar Maliklerini Yazdır işlemine giriniz.

"İmar Malikleri" penceresinde Alan süzgeci satırına " *" yazılır, Baba Adı Yazdır ve Hisseleri Yazdır seçenekleri aktif hale getirilir.

Grafik ekranda imar parsellerinin içerisine malik adları,baba adları ve hisse bilgilerinin yazıldığı gözlemlenir.

 

  • No labels