Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1.1. Raster Veri Yapısındaki Sayısal Arazi Verileri İle Havzaların Modellenmesi

Proje Hakkında Ön Bilgilendirme

Icon

Proje verisi olarak, yükseklik bilgilerini içeren ve K23-B3 & K24-B4 1/25.000 ölçekli paftaları kapsayan raster veriler kullanılarak havzalar modellenecektir.  

Icon

Havza tespiti için kullanılacak raster veri formatının, TIFF uzantılı ve sıkıştırılmamış olması gerekmektedir. Raster veriniz farklı formatta ise kolaylıkla TIFF uzantısına dönüştürebilirsiniz. Yükseklik değeri tutan farklı uzantılardaki raster veri formatınızı, Farklı Sakla  (?)  işlemi ile SYM Havza işlemine hazır hale getirebilirsiniz.

Yeni Proje Dosyasının Oluşturulması ve Raster Formatlı Verilerin Projeye Eklenmesi

Icon
 1. Proje / Yeni işlemi ile Havza sekmesi altında yer alan HAVZA_ANALİZİ.NCZ dosyasını seçiniz.


 

(warning) Bu işlem sonrası veritabanının projeye eklenebilmesi için Microsoft Acces Database Engine 2007 versiyonunun bilgisayarınıza yüklü olması gereklidir. Acces Database Engine yüklü olmaması durumunda burada belirtilen uyarı alınır. Sorununun çözümü için buradan faydalanabilirsiniz.

Icon

Nethydro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu projeler üretmenizi sağlar. Bu anlamda hazır şablonun eklenmesi ile gerekli olan tabloların, Referanslar bölümü altına yüklenmiş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Proje sürecinde üretilen tüm veriler öznitelik bilgileri ile bu tablolara aktarılacaktır.

 

2. Proje / Özellikler / Proje Özellikleri / Projeksiyon seçeneği ile projeksiyon tanımını aşağıdaki gibi yapınız.

  1. Projeksiyon: UTM 6
  2. Datum: ED50
  3. Dilim No: 36


Icon

Her bir mecra için harmonik eğim değerleri, seçilen parça sayısına göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Seçilen parça sayısını Proje Özellikleri / Proje Değişkenleri işlemi ile değiştirebilirsiniz.

3. Proje ekranına uydu fotoğrafını eklemek için; Referanslar / Ekle / Online Haritalar / Ekle işlemi ile açılan pencereden GoogleMap / Karma seçeneğini seçiniz.

4. Proje ekranına çalışılacak pafta sınırlarını ekleyebilmek için; Ara (1) / Pafta Ara (2) işlemine tıklayınız.

5. Komut satırına 'K23-B3' yazınız (1) ve klavyeden Enter tuşuna basınız. Oluştur butonuna tıklayınız. İşlem sonunda K23-B3 pafta sınırınız proje ekranı üzerine eklenecektir. Aynı işlemi çalışma sahasına ait K24-B4 paftası için de gerçekleştiriniz.

6. Referanslar / Ekle / Raster işlemi ile veri klasörünün içerisindeki USAK_K22B3_K24A4.TIFF dosyasını projeye ekleyiniz.

Havzaların Modellenmesi

Icon

Genel Bilgiler

Icon

Havza sınırlarının belirlenmesi işlemi, herhangi bir kontrol noktası veya çıkış noktası üzerinden yapılmaktadır. Bu noktaya drene olan alanın tümü havza sınırlarını oluşturmaktadır. Havza sınırlarının belirlenmesi, havza bileşenlerinin oluşturulması sürecinin bir adımıdır. Bu süreç, havzanın davranışının analiz edilebilmesi açısından önemlidir. Nethydro, havza sınırlarının belirlenmesinde Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) algoritmasını kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde anlatılan süreçlere göre havzaların modellenmesi tek bir işlem ile gerçekleştirilir.

 


 1. Havza Bul / SYM Havza işlemine giriniz. Piksel büyüklüğünü 10m. olarak tanımlayınız.

 2. Ekrana gelen Eşik Değerleri penceresinden havza ve alt havza büyüklüklerini tanımlayınız. Otomatik olarak ekrana gelen havza ve alt havza piksel sayılarını Tamam butonu ile kabul edebilirsiniz.

Icon
Havza alanlarının büyüklüğü için tanımlanacak eşik değer otomatik olarak bulunur. Bu değer maksimum hücre sayısının %1'ini ifade eder. Bu değerin %10'u alt havzalar için eşik değer olarak yazılır. Kullanıcı tanımlı olarak bu değer değiştirilebilir. Düşük eşik değerler daha çok sayıda su akış ağlarına ve havzalara karşılık gelir. Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak ANAHAVZA (Üst Havza), HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır.

Aşağıdaki ekran resimlerinden havzalara ve akış kollarına ait sonuç verilerine ulaşabilirsiniz. Bu tablolarda modellenen havzalara ve drenaj ağlarına ait tüm öznitelik bilgileri şablon yapıda gelen tablolara aktarılacaktır. 

Modellenen Havzaların İncelenmesi

Icon

Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak, veritabanında bulunan şablon yapıdaki ANAHAVZA, HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır. İlgili tablo üzerinde (alt havza, su yolu vb.) fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek bu tablodaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede drenaj ağlarının;  harmonik eğim, kümülatif akımlar, uzunluk, minimum ve maksimum kotlar, havza alanlarının; havza yöneyi, şekli, havza eğimi, havza alanı vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz

 1. Referanslar altında yer alan ANASUYOLU katmanı üzerinde fare sağ tuş / Tablo işlemini tıklayınız.  Her bir su koluna ait harmonik eğim (S), uzunluk, minimum ve maksimum kot değerleri, kümülatif su miktarı vb.bilgileri gözlemleyebilirsiniz.

 

2. Referanslar altında yer alan ANAHAVZA tablosu üzerinde fare sağ tuş / Tablo işlemine tıklayınız. Her bir üst havzanın şekli, eğimi, ağırlık merkezi koordinatları, alan ve çevre bilgilerini gözlemleyebilirsiniz.

 • No labels