Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1.2. SHP, E00 vb. Sayısal Arazi Verileri İle Havzaların Modellenmesi

Proje Hakkında Ön Bilgilendirme

Icon

Proje verisi olarak, H29-A1 ve H29-A2 1/25.000 ölçekli paftalarına ait *.SHP verileri kullanılacaktır.  

Yeni Proje Dosyasının Oluşturulması ve Raster Formatlı Verilerin Projeye Eklenmesi

Icon
 1. Proje / Yeni işlemi ile Havza sekmesi altında yer alan HAVZA_ANALİZİ.NCZ dosyasını seçiniz.


 

Icon

Nethydro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu projeler üretmenizi sağlar. Bu anlamda hazır şablonun eklenmesi ile gerekli olan tabloların, Referanslar bölümü altına yüklenmiş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Proje sürecinde üretilen tüm veriler öznitelik bilgileri ile bu tablolara aktarılacaktır.

 

(warning) Bu işlem sonrası veritabanının projeye eklenebilmesi için Microsoft Acces Database Engine 2007 versiyonunun bilgisayarınıza yüklü olması gereklidir. Acces Database Engine yüklü olmaması durumunda burada belirtilen uyarı alınır. Sorununun çözümü için buradan faydalanabilirsiniz.

 

2. Proje / Özellikler / Proje Özellikleri / Projeksiyon seçeneği ile projeksiyon tanımını aşağıdaki gibi yapınız.

  1. Projeksiyon: UTM 6
  2. Datum: ED50
  3. Dilim No: 36


Icon

Her bir mecra için harmonik eğim değerleri, seçilen parça sayısına göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Seçilen parça sayısını Proje Özellikleri / Proje Değişkenleri işlemi ile değiştirebilirsiniz.

3. Referanslar / Ekle / Online Haritalar / Ekle işlemi ile açılan pencereden GoogleMap / Karma haritayı proje ekranına ekleyiniz.

4. Proje ekranına çalışılacak pafta sınırlarını ekleyebilmek için; Ara (1) / Pafta Ara (2) işlemine tıklayınız.

5. Komut satırına 'H29-A1' yazınız (1) ve klavyeden Enter tuşuna basınız. Oluştur (2) butonuna tıklayınız. İşlem sonunda H29-A1 pafta sınırınız, proje ekranı üzerine eklenecektir. Aynı işlemi çalışma sahasına ait H29-A2 paftası için de gerçekleştiriniz.

6. Referanslar / Ekle / Shape işlemi ile veri klasörünün içerisindeki h29a1polyline.SHP ve h29a2polyline.SHP dosyalarını seçiniz.

7. Ekrana gelen shape formatındaki verileri, kotlu eğri tanımına çevirmek için Araçlar /Mimar/İş Akışını Çalıştır butonuna tıklayınız.

8. İş Akışı Aç işlemi ile örnek verideki 'Shpden_Model.NWFX' dosyasını açınız. Çalıştır işlemi ile iş akışını çalıştırınız.

Icon

Ekrana gelen veriler (mühaniler) incelendiğinde kot değerlerinin tanımlı olduğu görülmektedir. Bunun görmek için Obje Özelliklerini Sor işlemi ile herhangi bir eğri objesini proje ekranından seçmeniz yeterlidir.

Icon

Bu verilerden sayısal arazi modeli oluşturabilmek için Netsurf / Üçgen Oluştur işlemini kullanabilirsiniz. Üçgen oluşturma işlemleri için buradan bilgi alabilirsiniz.

Altlık Verilerden Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması

Icon

 5. Netsurf / Üçgen Oluştur işlemine tıklayınız. 

6. Açılan şerit menüdeki obje tipleri grubunun altında yer alan Eğriler, Çoklu Doğru ve Doğru seçeneğini aktif hale getiriniz. Tümünü Seç butonu ile işleme devam ediniz. Fare sağ tuş ile seçim işlemini bitiriniz. İşlem sonucunda sayısal arazi veriniz oluşturulmuş olacaktır.

7. Ekrana gelen Üçgen Oluştur penceresini Tamam butonu ile geçiniz. Üçgen Oluştur işlemi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Havzaların Modellenmesi

Icon

Genel Bilgiler

Icon

Havza sınırlarının belirlenmesi işlemi, herhangi bir kontrol noktası veya çıkış noktası üzerinden yapılmaktadır. Bu noktaya drene olan alanın tümü havza sınırlarını oluşturmaktadır. Havza sınırlarının belirlenmesi, havza bileşenlerinin oluşturulması sürecinin bir adımıdır. Bu süreç, havzanın davranışının analiz edilebilmesi açısından önemlidir. Nethydro, havza sınırlarının belirlenmesinde Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) algoritmasını kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde anlatılan süreçlere göre havzaların modellenmesi tek bir işlem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.


 1. Havza Bul işlemine giriniz. Tabakalar sekmesine ... butonu ile UCGEN_MODEL tabakasını seçiniz. Piksel büyüklüğünü 50m. olarak tanımlayınız. Burada girilen değer, havza modelleme işlemi sırasında oluşturulacak raster verideki her bir pikselin büyüklüğünü tanımlamaktadır. 2. Ekrana gelen Eşik Değerleri penceresinden havza ve alt havza büyüklüklerini tanımlayınız. Otomatik olarak ekrana gelen havza ve alt havza piksel sayılarını Tamam butonu ile kabul edebilirsiniz.

Icon

Havza alanlarının büyüklüğü için tanımlanacak eşik değer otomatik olarak bulunur. Bu değer maksimum hücre sayısının %1'ini ifade eder. Bu değerin %10'u alt havzalar için eşik değer olarak yazılır. Kullanıcı tanımlı olarak bu değer değiştirilebilir. Düşük eşik değerler daha çok sayıda su akış ağlarına ve havzalara karşılık gelir. Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak ANAHAVZA (Üst Havza), HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır.

 1. 3. Aşağıdaki ekran resimlerinden havzalara ve akış kollarına ait sonuç verilerine ulaşabilirsiniz. Bu tablolarda modellenen havzalara ve drenaj ağlarına ait tüm öznitelik bilgileri şablon yapıda gelen tablolara aktarılacaktır.

  Icon

  Aşağıdaki görselde Tematik özellik kullanılarak renklendirme yapılmıştır. Tematik renklendirme yapmak için buradan bilgi alabilirsiniz.

Modellenen Havzaların İncelenmesi

Icon

Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak, veritabanında bulunan şablon yapıdaki ANAHAVZA, HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır. İlgili tablo üzerinde (alt havza, su yolu vb.) fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek bu tablodaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede drenaj ağlarının;  harmonik eğim, kümülatif akımlar, uzunluk, minimum ve maksimum kotlar, havza alanlarının; havza yöneyi, şekli, havza eğimi, havza alanı vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

 1. Referanslar altında yer alan ANASUYOLU katmanı üzerinde fare sağ tuş / Tablo işlemini tıklayınız.  Her bir su koluna ait harmonik eğim (S), uzunluk, minimum ve maksimum kot değerleri, kümülatif su miktarı vb.bilgileri gözlemleyebilirsiniz.

 

2. Referanslar altında yer alan ANAHAVZA tablosu üzerinde fare sağ tuş / Tablo işlemine tıklayınız. Her bir üst havzanın şekli, eğimi, ağırlık merkezi koordinatları, alan ve çevre bilgilerini gözlemleyebilirsiniz.

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

 • No labels