Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4. Seçilen Mansap Noktasına Göre Havzanın Modellenmesi

 

Proje Hakkında Ön Bilgilendirme

Icon

H29-A1 & H29-A4 paftalarını kapsayan ve Ankara - Bala bölgesinde bulunan proje sahasında, modellenmesi istenen havzanın mansap noktası bellidir. Bu mansap noktasına yapılacak kutu menfezin boyutlarının belirlenmesi amacıyla; mansap noktasını besleyen havzaların tespiti yapılarak, DMİ'de kayıtlı ve 2014 yılı yağış verilerini de içeren 351 adet istasyon üzerinden, istenen tüm yağış frekanslarında yağış analizleri ve taşkın debi hesapları yapılacaktır.

Yeni Proje Dosyasının ve Altlık Verilerin Eklenmesi

Icon
 1. Proje / Yeni işlemi ile Havza sekmesi altında yer alan HAVZA_ANALİZİ.NCZ dosyasını seçiniz. Icon

Nethydro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile tam uyumlu projeler üretmenizi sağlar. Bu anlamda hazır şablonun eklenmesi ile gerekli olan tabloların, Referanslar bölümü altına yüklenmiş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Proje sürecinde üretilen tüm veriler öznitelik bilgileri ile bu tablolara aktarılacaktır.

 

(warning) Bu işlem sonrası veritabanının projeye eklenebilmesi için Microsoft Acces Database Engine 2007 versiyonunun bilgisayarınıza yüklü olması gereklidir. Acces Database Engine yüklü olmaması durumunda burada belirtilen uyarı alınır. Sorununun çözümü için buradan faydalanabilirsiniz.


2. Proje / Özellikler / Proje Özellikleri / Projeksiyon seçeneği ile projeksiyon tanımını aşağıdaki gibi yapınız.

  1. Projeksiyon: UTM 6
  2. Datum: ED50
  3. Dilim No: 36


3. Ekle / Dosya Ekle işlemi ile veri klasörünün içerisindeki BALA_MODEL.NCZ dosyasını projeye ekleyiniz. Eklenen dosyada çalışma sahasına ait; (ÜÇGEN MODEL tabakasında) sayısal arazi modelinin ve havzası bulunmak istenen noktanın olduğunu gözlemleyiniz.

Icon

Proje sahasına ait pafta sınırlarını ve online olarak uydu fotoğraflarını eklemek için buradan (question) ulaşacağınız sayfadaki 4. ve 5. işlem adımlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Icon

Çalışma sahasına ait sayısal arazi verileri, raster veya vektör yapıda olabilir. Tüm raster sayısal veri formatlarından veya CAD ortamındaki verilerden kolaylıkla sayısal arazi verisi oluşturularak havzalar modellenebilir. Bu işlemler için buradan (question) detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Seçilen Noktayı Besleyen Havzaların Modellenmesi

Icon

Havza sınırlarının belirlenmesi işlemi, herhangi bir kontrol noktası veya çıkış noktası üzerinden yapılmaktadır. Bu noktaya drene olan alanın tümü havza sınırlarını oluşturmaktadır. Havza sınırlarının belirlenmesi, havza bileşenlerinin oluşturulması sürecinin bir adımıdır. Bu süreç, havzanın davranışının analiz edilebilmesi açısından önemlidir. Nethydro, havza sınırlarının belirlenmesinde Tarboton (1997) tarafından geliştirilmiş olan TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models) algoritmasını kullanmaktadır. Aşağıdaki şekilde anlatılan süreçlere göre havzaların modellenmesi tek bir işlem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

 


 1. Havza Bul / Noktaya Göre Havza Bul (1) işlemine giriniz. Piksel büyüklüğünü (2) 10m.olarak tanımlayınız. Ekranda gözlenen MANSAP_NOKTASI (3) noktasını seçiniz. 


Icon

Bu işlem kullanıcı tanımlı olarak belirlenen lokasyonları besleyen havzaların tespit edilmesi için kullanılır. Örneğin kutu menfez gereken bir lokasyonda veya bir gölet sahasının üst havzalarının belirlenmesi amacıyla, Havza Bul işleminden önce veya sonra bu işlemi kullanabilirsiniz.


 1. 2. Ekrana gelen Eşik Değerleri penceresinde havza ve alt havza büyüklüklerini tanımlayınız. Otomatik olarak ekrana gelen havza ve alt havza piksel sayılarını Tamam butonu ile kabul edebilirsiniz. 

  Icon
  Havza alanlarının büyüklüğü için tanımlanacak eşik değer otomatik olarak bulunur. Bu değer maksimum hücre sayısının %1'ini ifade eder. Bu değerin %10'u alt havzalar için eşik değer olarak yazılır. Kullanıcı tanımlı olarak bu değer değiştirilebilir. Düşük eşik değerler daha çok sayıda su akış ağlarına ve havzalara karşılık gelir. Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak ANAHAVZA (Üst Havza), HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır.

  3. İşlem sonucunda havza alanlarınızın ve akış kollarının oluştuğunu gözlemleyiniz.


 2. 4. Modellenen havzaların incelenmesi işlem adımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
 • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

 • No labels