Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4.2. Akış Kolu Parametrelerinin İncelenmesi 

Akış Kolu Parametrelerinin İncelenmesi

Icon
Icon

Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak, veritabanında bulunan şablon yapıdaki ANAHAVZA, HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır. İlgili tablo üzerinde (alt havza, su yolu vb.) fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek bu tablodaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede drenaj ağlarına ait  harmonik eğim, kümülatif akımlar, uzunluk, minimum ve maksimum kotlar vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

  1. işlemi ile örnek veri klasöründe yer alan veriyi açınız. Bu veri 'DXF, DGN vb. Sayısal Arazi Verileri İle Havzaların Modellenmesi' sayfasında oluşturulan sonuç veridir. 

  2. Referanslar altında yer alan ANASUYOLU tablosuna fare sağ tuş ile tıklayarak, gelen seçeneklerden Tablo işlemine giriniz.
Icon

Harmonik eğim hesabında kullanılan parça sayısını değiştirebilirsiniz. Proje Özellikleri / Proje Değişkenleri işlemi ile değiştirebileceğiniz parça sayısına göre istediğiniz detayda harmonik eğim hesabını yapabilirsiniz.

 

 

Icon

Aşağıdaki görseldeki yükseklik, rölyef vb. topoğrafik analizlerin gerçekleştirilebilmesi için buradanbilgi alabilirsiniz.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
  • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels