Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Depo Hacim Hesabı ve İhtiyaç Debi Hesabı

Icon

1. Çizim / Depo işlemine giriniz.

Farenin ucuna gelene depo sembolünü otomatik yakalama butonu yardımı başlangıç noktasına  yerleştiriniz.

2. Raporlar/ Depo Hacmi işlemine giriniz.


Icon

1.Bölümde: Klasik Yöntem veya İller Bankası yöntemlerinden biri seçilir. İller Bankası yöntemi seçildiğinde Nüfus sayım yılları ve sayım değerleri girilerek Çoğalma katsayısı hesaplanır. Çoğalma katsayısından da Gelecekteki nüfus değeri bulunur.
Çoğalma Katsayısı formülü : Ç=(( Ny / Ne) - 1) x 100'dür.
Gelecekteki Nüfus Değeri: Ng = Ny (1+Ç/100) 'dir. 


2. Bölümde: İller Bankası yöntemine göre bulunan Gelecekteki nüfus değerine göre İnsan Su ihtiyaçları ve Yangın Hacmi belirlenir. Gelecekteki nüfus değeri;

  • 0 – 3000 arası ise 60 lt/sn,
  • 3001 – 5000 arası ise 70 lt/ sn,
  • 5001 – 10000 arası ise 80 lt/sn,
  • 10001 – 30000 arası ise 100 lt/sn olarak alınır.


3. Bölümde; Girilen değerlere göre Seçilen Depo Hacminin belirlendiği görülür. Kullanıcı isterse seçilen Depo Hacmini değiştirebilir. (Örnek proje için Depo Hacmi 200m3 alınmıştır.)


Değerleri yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yazdıktan sonra Rapor tuşuna basarak rapor alınız. 
  • No labels