Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapalı Şebekenin Hidrolik Çözümü ve Kör Nokta Tespiti

Icon

Netcad / Water ile Kapalı şebeke çözümleriniz Ölü Nokta ve Hardy Cross olmak üzere 2 farklı yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu sayfadaki örnek proje sürecimizde Ölü Nokta yöntemine göre kapalı şebeke çözümleri gerçekleştirilecektir.

Ölü Nokta, her kapalı göz için (loop) hayali bir nokta olup, suyun abonelere dağıtılarak bittiği nokta olarak düşünülebilir. Su dağılımı açısından iyi dengelenmiş bir sistem oluşturmak için, ölü noktaya birinci yönden gelişte oluşan yük kayıpları toplamı ile ikinci yönden gelişte oluşan yük kayıpları toplamı, belirli bir kapanma hatasına kadar izin verilir. Bu değer genellikle 2- 4m. arasıdır. Netcad / Water ile her bir kapalı şebekedeki ölü noktaların bu yük kayıpları iterasyonlar ile 0.01 m. ye kadar düşürülebilmektedir.

Icon

1. İşlemler/ Şebeke Çöz işlemine giriniz. Açılan Şebeke Bilgileri penceresini Tamam ile geçiniz.

Çaplara Göre Boru Cinsleri butonu ile şebeke çözümünde kullanacağınız boru çaplarını ve atülerinizi önceden tanımlayabilir, şebekeyi bu boru cins ve atülerine göre çözdürebilirsiniz. 

2. İlk olarak şebekeyi besleyen depoyu fare ile seçiniz. Komut Satırında yazan Kapalı Gözü seç ile ana boruların oluşturmuş olduğu kapalı alanlardan birini fare ile gösteriniz.

 

Kapalı göz seçimleri sonrasında şebeke penceresinde kapalı gözler ve ölü nokta görülecektir.

3. Bulunan giriş hattını onaylıyor musunuz? olarak gelen ileti Evet butonu ile kabul edilir.

"Kapalı Göze Giriş Hattını Göster" mesajı onaylanmaz ve Hayır butonu ile geçilirse, depodan başlayarak, kapalı göze kadar olan giriş hattı, kullanıcı tanımlı olarak gösterilmelidir. 

4. İşlemler/ Hesap Debileri işlemine giriniz. Hesap debilerinin hesaplanarak sabitlenebilmesi için ''Hesap Debileri ve Kör Nokta Sabitlendi'' mesajı alınmalıdır. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi Hesap Debileri Değişti, Kapalı Gözler Silinsin mi? Şeklinde gelen iletiyi Evet butonu ile geçiniz. Ardından 1., 2. ve 3. İşlem adımlarını tekrarlayarak tekrar kapalı gözlerin seçimini yapınız.(6. Maddedeki bilgi penceresinde olduğu gibi Hesap Debileri sabitlenene kadar bu işlem tekrar edilmelidir.)

5. İşlemler/ Hesap Debileri işlemine giriniz.

6. Açılan mesaj penceresi aşağıda olduğu gibi ise Tamam butonunu tıklayınız.

"Kapalı Göze Giriş Hattını Göster" mesajı onaylanmaz ve Hayır butonu ile geçilirse, depodan başlayarak, kapalı göze kadar olan giriş hattı, kullanıcı tanımlı olarak gösterilmelidir. 

4. İşlemler/ Hesap Debileri işlemine giriniz. Hesap debilerinin hesaplanarak sabitlenebilmesi için ''Hesap Debileri ve Kör Nokta Sabitlendi'' mesajı alınmalıdır. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi Hesap Debileri Değişti, Kapalı Gözler Silinsin mi? Şeklinde gelen iletiyi Evet butonu ile geçiniz. Ardından 1., 2. ve 3. İşlem adımlarını tekrarlayarak tekrar kapalı gözlerin seçimini yapınız.(6. Maddedeki bilgi penceresinde olduğu gibi Hesap Debileri sabitlenene kadar bu işlem tekrar edilmelidir.)

5. İşlemler/ Hesap Debileri işlemine giriniz.

6. Açılan mesaj penceresi aşağıda olduğu gibi ise Tamam butonunu tıklayınız.

X


Hesapların tekrardan yapıldığı mesaj penceresini Tamam ile geçiniz.


Kapalı gözlerin seçimi tamamlandıktan ve Ölü noktaların yeri tespit edildikten sonra tüm bilgilerin şebeke ağaç yapısına aktarıldığı gözlenecektir.

8. Rapor/Kontrol/Kör Noktalardaki Basınç Farkı işlemine giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.


9. Rapor/ Kapalı Göz Hesap Raporu işlemine giriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.

  • No labels