Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2. Akış Eğri Numarasının Belirlenmesi

İşlemin Proje Akış Şemasındaki Yeri

Icon

 

Ön Bilgiler

Icon

Akış eğri numarası (CN); çalışılan bölgede, yağış sularından elde edilen yüzeysel suların ne kadarının infiltre edileceğini ve ne kadarının akışa geçebileceğinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bunun için Arazi Kullanım Örtüsü, Muamele ve Tatbikat Sınıfı, Sızma İçin Hidrolik Şart ve Hidrolojik Toprak Grubu bilgilerine ihtiyaç vardır. Ülkemiz için kullanılan standart tablo aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu şekildedir.

Proje sürecimizdeki; Gerek arazi gerekse uydu görüntülerinde çalışma sahasına ait Arazi Kullanım Örtüsü (örneğin; ufak daneli), Muamele ve Tatbikat Sınıfı (örneğin C), Sızma İçin Hidrolik Şart (örneğin; Zayıf) ve Hidrolojik Toprak Grubu (örneğin; C) bilgilerine göre akış eğri numaramız 82 olarak belirlenmiştir.

Bu değeri tanımlayabilmek için aşağıdaki işlem adımlarını gerçekleştiriniz.

Proje Sürecindeki İşlem Adımları

Icon
  1. Netcad ekranında, sol liman bölümünde bulunan Sayısallaştır (1) sekmesine tıklayınız.

  2. Taşkın debi hesapları için özel olarak oluşturulan ve şablon yapıda hazır bulunan 'Taşkın Debi Hesabı' isimli kalem başlığını göreceksiniz. Bu başlığın yanında yer alan + butonuna (2) tıklayınız.

  3. Toprak_Tasnif (3) kaleminin üzerine çift tıklayınız.
  4. 4. Grafik ekran üzerinde aşağıdaki gibi bir toprak tasnif sınıfını içeren bir alan çiziniz.(1) Fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz. Ekrana gelen pencerede Toprak Numarası sekmesine 82 değerini (2) yazınız. Değişiklikleri Uygula (3) komutu ile işlemi bitiriniz.

Icon

Havza alanı birden fazla toprak grubu numarasına giriyorsa bu alanlar ayrı ayrı çizilerek ekranın sol liman bölümünde açılan 'Toprak Numarası' sekmesine yukarıdaki işlem adımlarında belirtildiği üzere toprak numarası yazılmalıdır. Taşkın debi hesabı öncesinde çizilen bu alanların havza için kullanılacak ortalama toprak numarası için Taşkın Debi Hesabı / Eğri Numarasını Hesapla işlemine tıklanmalıdır.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
  • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels