Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.1. Taşkın Enkesitlerinin Oluşturulması ve Hec-Ras Parametrelerinin Tanımlanması       

Icon

Proje sürecimizde taşkın tehlike haritalarımızın oluşturulması için üst havza üzerinde farklı tekerrür aralıklarında taşkın debilerini hesaplamıştık. Bir önceki işlem adımında yer alan veriden veya örnek veri klasöründe yer alan dosyadan projeyi açabilirsiniz.

Icon
 1. Nethydro / Taşkın Analizi butonuna tıklayınız.

 2. Taşkın Analizi penceresinde aşağıdaki tanımlamaları yapınız. Parametrelere ilişkin açıklamalara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.  Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

  1. GrupİşlemAçıklama
   Kaç Yıllık Debiİstenen yıllık debinin yazılacağı ve rapora yansıyacağı bölümdür. 
   Hesap Debisi (m3/s/mm)Tanımlanan yıl miktarına göre hesap debisi 71.2 m3/s. olarak bulunmuştur.
   Sonuç Rapor Hidrograf raporunun kaydedileceği dizin isteniyorsa tanımlanabilir.

   Enkesit Ayarları

   Üçgen Model Tabakaları

   Enkesit kollarının kot okuması yapacağı noktaların (plankotelerin) hangi tabaka üzerinden tanımlanacağı bölümdür. ... butonundan UCGEN_MODEL tabakasını seçiniz.

    

    

   Enkesit Tipi

   Taşkın analizlerinde daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için enkesitler mümkün olduğunca birbirini kesmemeli, taşkın sınırları enkesit sınırlarını aşmamalıdır. 

   Bu anlamda 3 seçenek mevcuttur.

   Verevli; Kesitlerin verevli olması, enkesit kollarının mümkün olduğunca birbirini kesmemesini sağlamaktadır.

   Dik; Güzergah üzerinden dik kesitler alınır.

   Mevcut; TAŞKIN_ENKESİT tabakasında oluşan enkesitler üzerinden, kullanıcı tanımlı olarak müdahale edilebilmesini sağlar.

   Kesitlere ekran üzerinden müdahale edilerek (silme, çizgi çiz işlemi ile yeni kesit ekleme, editleme vb.) yapılan analizlerde, mevcut seçeneği seçilmelidir.

   Kesit Aralık Mesafesi (m.)Güzergah üzerinde (seçilen su yolu) enkesit aralıklarının tanımlandığı bölümdür. 20m. olarak tanımlayınız.
   Kesit Genişlik Mesafesi (m.)

   Sola ve sağa enkesit genişliklerinin toplam değerinin tanımlandığı bölümdür.

   Oluşan enkesitler; TAŞKIN_ENKESİT ve TAŞKIN_ENKESİT_SINIR  tabakalarına kaydedilecektir. 400 m. olarak tanımlayınız.

   Hec - Ras ParametreleriAlt ve Üst Eğim Kriterleri

   Taşkın analizi için su yolunun ilk ve son parçalarının (bölümlerinin) eğim kriterleridir. '0' yazılması halinde otomatik olarak hesaplanacaktır.

   Manning KatsayılarıAna kanal ve yan setlerin manning katsayılarıdır. 

    

   Bent Noktaları Hesaplama Yöntemi

   Taşkın analizinin bent sınırlarının nasıl bulunacağının tanımlandığı seçenektir.

    Hesaplanmasın: Verilen enkesitin sol ve sağ noktası bent sınırları olarak kullanılacaktır.
   Otomatik Bulunusun: Verilen enkesitin su yolunu dip nokta kabul ederek sağ ve solundaki ilk dik alçalma noktası sol ve sağ bent olarak kabul edildiği seçenektir.
   Bent Sınırları Kullanılsın: Grafik ekrandan seçilen bent geometrisi ile enkesitler kesiştirilerek bent sınırları bulunacaktır.

  2.  

  Icon

  İşlem sonucunda oluşan enkesitler ve bu enkesitlerdeki taşkın sınırları şablon yapıda bulunan aşağıdaki tablolara otomatik olarak kaydedilecektir.

  Tabaka İsmiAçıklama
  TAŞKIN_ENKESİTKesit genişlik mesafesinde tanımlanan kesitlerin kaydedildiği tabakadır.
  TAŞKIN_ENKESİT_SINIRHer bir enkesit kolunda taşkın sınırını belirten çizgilerin kaydedildiği tabakadır.

 

 

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
 • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

      

 • No labels