Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2. Yağış & Taşkın Modelleme Akış Şeması

İstasyonların Projeye Eklenmesi

Icon
  1. Proje sürecinde gerçekleştirilecek olan akış şeması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Icon

Taskin_Debi_Hesabi

Yağış Hesaplarının Gerçekleştirilmesi

Icon
İşlemAçıklamaİşlem
Yağış İstasyonlarıNethydro içerisinde DMİ'de kayıtlı en az 15 yıl aralıksız veri toplamış tüm yağış istasyonları bulunmaktadır. Taşkın debi hesabı işlemlerine geçmeden önce bu istasyonları projeye ekleyebilmemiz gerekir. Eklenen istasyonlar ile yağışların alansal dağılımları ve dağılım analizleri gerçekleştirilebilecektir. İstasyon verilerinin içerdiği verilere buradan ulaşabilirsiniz.Meteoroloji İstasyon Noktalarını Üret
Yağışların Alansal Dağılımları

24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Eklenen istasyonlar, içerisinde yağış değerlerini içeren noktasal verilerdir. Bu noktasal yağış değerlerinin havza alanları üzerindeki alansal dağılımları (temsil oranları) hesaplanmalıdır.

Örneğin örnek proje sürecimizde aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere Kızılcahamam İstasyonunun modellenen havza üzerindeki alanı 12.1 km2 ' dir. Havza alanı 33.01 km2 olduğuna göre Kızılcahamam istasyonunun havza üzerinde temsil oranı %0.37'dir. Bu değere ulaşabilmek için Yağış Alanları işlemini kullanabilirsiniz.

Yağış Alanları
Dağılım Analizleri

24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Hidrolojik bir sistemin ana girdilerinden biri olan yağış miktarı, rastgele karaketerde ve düzensizdir.  Hidrolojik sistemde, zaman ve mekana göre en fazla değişkenlik gösteren parametrelerden biridir. Bu nedenle taşkın debi hesaplarının daha doğru sonuçları için, yağışın bu değişken karakteri, farklı yöntemleri olan olasılık dağılım fonksiyonları ile ifade edilmektedir. İş akışındaki bu süreç; 6 farklı olasılık tipindeki extrem dağılımlarının otomatik olarak hesaplandığı süreçtir. Simirnov - Kolmogorov testi ile en uygun yöntem otomatik olarak belirlenir. Yukarıdaki resimde gözlendiği üzere;

Her bir istasyon için (örneğin; kızılcahamam) bulunan bu yöntemin (örneğin; Pearson Tip-3), farklı tekerrür aralıklarındaki sonuçları (örneğin 2 yıl) aynı istasyonun havza üzerindeki temsil oranı ile çarpılarak yağış analizi bulunmuş olacaktır.

Yağış Analizi
Simirnov - Kolmogorov Testi24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır.İstasyonlar için farklı dağılım tiplerine göre sonuçlar bulunur, en uygun dağılım tipi simirnov-kolomogorov analizi ile hesaplanır. Örnek proje sürecimizde; Kızılcahamam istasyonu için en uygun dağılım tipi olarak Pearson Tip-3 (Gama Tip-3) olarak belirlenecektir.Yağış Analizi
Yağış Alan Dağılım Katsayısı (b)

24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır.Havzanın alanına göre yağışların ara süreler dahil olmak üzere 24 saatlik dağılım katsayısı otomatik olarak hesaplanır.

Taşkın Debi Hesabı
Plüviyograf -PLV (c)

24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır.Taşkın debi hesapları sırasında havzaya uzaklıklarına göre PLV değerini içeren tüm istasyonlar otomatik olarak listelenir. İstenen istasyonun istenen tekerrür yağış sürelerinden istenen değer seçilebilir.

 
Maksimize Faktörü (d)24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılır.Ülkemiz için kullanılan maksimize değeri 1.13'dür.
Icon

Yukarıda bulunan değerler, iş akışında yer alan P (akış hesaplarında) hesaplarında kullanılacaktır.

Akış Eğri Numarasının Tanımlanması (ENII) ve Hakış Değerinin Hesaplanması

Icon

Yüzeysel suların zemin üzerinde infiltrasyonu sonucu akışa geçen miktarlarının hesaplanması için akış eğri numaraları (ENII) tanımlanmaktadır.  Akış eğri numaraları standart olarak aşağıdaki abaktan hesaplanmaktadır.

Tanımlanan akış eğri numarası, akış yüksekliğinin hesaplanmasında, aşağıdaki akış ile kullanılacaktır.

Birim Hidrograf Yöntemleri ve Hesaplamaları

Icon

Akış kolundaki su seviyesinin zamana karşı değişimini veren grafiğe hidrograf denir.  Birimi, m3/s/mm'dir. Bir birim derinlikteki suyun(mm) akışa geçmesi durumunda oluşacak debinin(m3), zaman içerisindeki (s) değişimi olarak ifade edilebilir. Debinin zamana göre değişimini gösteren 4 farklı yöntem ile hesaplanabilir. Kullanılacak yöntemin seçiminde suyun konsantrasyon süresi (Tc) ve Havza alanı etkilidir. Birim hidrograf yöntemleri (Qp) ile ilgili teorik bilgilere ve tüm yöntemlerde kullanılan formüllere Birim Hidrograf Yöntemleri sayfasından ulaşabilirsiniz..

Drenaj Alanı (km2)

 Tasarım Metodu

Toplanma ve Yükselme  Zamanı

<1

Rasyonel Metot

Yok

1-10

Mockus

Tc < 30 sa.

10-1000

DSİ – Sentetik (SCS) Metodu

Tp > 2 sa

>1000

Snyder Metodu

yok


Icon

Hesaplanan Qp değeri ile her bir tekerrür (2,5,10,25,50 ve 100 yıl )aralığında akış yüksekliğinin çarpımı taşkın debisini vermektedir.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
  • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels