Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1. Yağış Analizlerinin Hesaplanması

İşlemin Proje Akış Şemasındaki Yeri

Icon

Bu başlık altında yağışların alansal dağılımları ve Simirnov - Kolmogorov testine göre un uygun dağılım tipini hesaplayarak 24 saatlik yağış analizleri gerçekleştirilecektir.

Icon

Bu işlemler ile taşkın debi hesaplarını gerçekleştirebilmemiz için gereken bilgilerden biri olan yağış analizlerini hesaplayarak aşağıdaki bilgilere ulaşacağız. Bunun için istasyonları projeye entegre edeceğiz. Ardından havzalara hangi istasyonların hangi oranlarda etki ettiğini ve havzaya etki eden bu istasyonların dağılım analizlerini gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Örnek proje sürecimizde aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere Kızılcahamam İstasyonunun modellenen havza üzerindeki alanı 12.1 km2 ' dir. Havza alanı 33.01 km2 olduğuna göre Kızılcahamam istasyonunun havza üzerinde temsil oranı %0.37'dir. Bu değere ulaşabilmek için Yağış Alanları işlemini kullanabilirsiniz.

Proje sürecine devam edebilmek ve bu bilgiler için bir sonraki maddeye geçelim.

  • No labels