Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1.1.1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Yağış İstasyon Verilerinin Analiz Edilmesi

Icon

Nethydro, Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nde kayıtlı olan ve en az 15 yıl boyunca aralıksız veri toplamış tüm istasyonları içermektedir. Bu istasyon verileri , günlük, aylık ve yıllık yağış değerleri, istasyon numarası, il, ilçe, bölge, işletim birimi vb. birçok bilgiyi içermektedir.

Proje sahası içerisindeki havzalara ait bu bilgilere ulaşmak için aşağıdaki işlem adımlarını uygulayabilirsiniz.

İstasyonların Projeye Eklenmesi

Icon

 

1. Araçlar (1) / Veritabanı Yönetimi (2) / WSTATION_YEAR_DATA tablosuna fare sağ tuş ile açılan Tablo Verisini Görüntüle (3) işlemi ile ulaşabilirsiniz. Buradaki İstasyonID numarası, DMİ'de kayıtlı istasyon numaralarını içermektedir.  

2. 17015 istasyonID 'ye sahip istasyonunun 1958 yılında ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yağış verilerinin olmadığı, ancak 1979 yılından 2014 yılına kadar, her yıl ve ay aralıksız olarak yağış verilerini içerdiği gözlemlenebilir.

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
  • Mevcut Meteoroloji İstasyonları haricinde yeni meteoroloji istasyon bilgilerinin eklenmesi işlem adımı için buradan bilgi alabilirsiniz.

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels