Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1.1.4.1. Yağış Alanlarının Kullanıcı Tanımlı Olarak Düzenlenmesi 

Icon

Taşkın Debi Hesabı / Yağış Alanları işlemi ile oluşturulan yağış alanları sonrasında her bir istasyonun modellenen havza üzerindeki dağılımları bulunmuş olacaktır. Ancak bu işlem sonrasında bazı istasyonların, havza alanı üzerindeki etkisini arttırılmak yada azaltmak isteyebilirsiniz. Bu işlem için oluşturulan yağış alanları Netcad 7 'nin CAD yeteneklerini kullanabilirsiniz.

Icon

 1. İlgili işlem için; Giriş / Edit işlemine tıklayınız.

2. ile ekran üzerindeki yağış alan sınırlarının kesiştiği noktayı seçiniz. Yağış alanlarının yeni kesişim noktasını fare sol tuş ile ekran üzerinden gösteriniz. Fare sağ tuş ile işlemi bitiriniz. Edit işlemi hakkında buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Icon

İşlem sonucunda; Güvem istasyonunun havza üzerindeki alansal etkisinin azaldığını, Kızılcahamam istasyonunun ise arttığı gözlemlenebilir.

Takip Eden İşlem Adımı

Icon

 

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels