Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1.4. Yağışların Dağılım Tiplerine Göre Analiz Edilmesi

İşlemin Proje Akış Şemasındaki Yeri

Icon

Bu başlık altında havzaya etki eden istasyonların Simirnov - Kolmogorov testine göre un uygun dağılım tipini hesaplayarak 24 saatlik yağış analizleri gerçekleştirilecektir.

Icon

Proje sürecine devam edebilmek ve bu bilgiler için bir sonraki maddeye geçelim.

  • No labels