Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.4.1. Havza Parametrelerinin İncelenmesi

 

Havza Parametrelerinin İncelenmesi

Icon
Icon

Oluşan havzalar ve drenaj ağları verilen eşik değerlere göre sınıflandırılarak, veritabanında bulunan şablon yapıdaki ANAHAVZA, HAVZA ve ALTHAVZA tablolarına, drenaj ağları ise ANASUYOLU, SUYOLU, ALTSUYOLU tablolarına aktarılır. İlgili tablo üzerinde (alt havza, su yolu vb.) fare sağ tuş ile açılan menüden Tablo işlemine girerek bu tablodaki bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu sayede havza alanlarına ait havza yöneyi, şekli, havza eğimi, havza alanı vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.  1. Aç işlemi ile örnek veri klasöründe yer alan veriyi açınız. Bu veri 'DXF, DGN vb. Sayısal Arazi Verileri İle Havzaların Modellenmesi' sayfasında oluşturulan sonuç veridir.

  2. Referanslar altında yer alan ANAHAVZA tablosuna fare sağ tuş ile tıklayarak, gelen seçeneklerden Tablo işlemine giriniz.

     

İlgili diğer uygulamalar...

Icon
  • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels