Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.3. Snyder Hidrografına Göre Taşkın Debi Hesabı

Ön Bilgiler

Icon

 Modellenen üst havza üzerinden öncelikle Snyder hidrografına göre taşkın debi hesapları gerçekleştirilecektir. Havza alanı ve konsantrasyon süresine göre seçilmesi gereken hidrograf yöntemleri aşağıdadır.İstediğiniz havzalarda istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz.

Drenaj Alanı (km2)

 Tasarım Metodu

Toplanma ve Yükselme  Zamanı

<1

Rasyonel Metot

Yok

1-10

Mockus

Tc < 30 sa.

10-1000

DSİ – Sentetik (SCS) Metodu

Tp ≥ 2 sa

>1000

Snyder Metodu

yok

Proje Sürecindeki İşlem Adımları

Icon
  1. Taşkın Debi Hesabı butonuna tıklayınız. 2. Ekrana gelen aşağıdaki pencerede; Birim hidrograf yöntemi olarak Snyder hidrografını seçiniz. Snyder yönteminde sağanak süresi, yükselme zamanı ve pik debi hesapları için kullanılan formüllere aşağıdaki ekran görüntüsünden veya buradan ulaşabilirsiniz. 3. Ct ve Cp değerlerini aşağıdaki gibi tanımlayınız. Bu değerler zemine bağlı katsayılar olup aşağıdaki standartlarda tanımlanmaktadır.

Zemine Bağlı KatsayıCtCp
Kumlu1.650.56
Balçık1.500.63
Killi veya Kayalık1.350.69

 

4. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz. Snyder yönteminin formüllerine ve teorik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

5. Ekrandan havza alanını seçebilmek için, fare imlecini havza sınırı üzerine getirip (aşağıdaki ekran görüntüsündeki (1) nolu işlem), klavyeden boşluk (space) tuşuna basınız. Açılan menüden taşkın debisini hesaplamak istediğiniz havzayı (2) seçiniz.

6. Ekrana gelen pencerede Birim hidrografın hesaplandığını gözlemleyiniz. İşleme devam etmek için Otomatik Hesapla (DSİ) butonuna (3) tıklayınız.

4. Ekrana gelen Hesap Parametreleri penceresinde (4) T saat süresini 2 sa., MF:1.13 olarak seçiniz.

 

Icon
İşlemAçıklama
Yağış Süresi (sa.)T = 2 x karekök(Tc) formülü ile hesaplanmaktadır. Örnek proje süreci için 2 sa.olarak belirlenmiştir.
Maksimize Faktörü (M.F.) 24 saatlik yağış analizlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan katsayıdır. Standart kullanılan maksimize değeri 1.13' dür.

 

5. PLV değeri için ... butonuna tıklayınız.(4) Kızılcahamam istasyonunun 2 saatlik yağış süresindeki 0.68 değerini seçiniz. Tamam butonu ile işlemi bitiriniz.

Icon

Bu işlem ile 24 saatlik PLV değerine sahip tüm istasyonlar havzaya uzaklıklarına göre otomatik olarak sıralanacaktır. Bu istasyonların PLV değerleri ile birlikte editörde açıldığını gözlemleyiniz. Projemizde modellediğimiz üst havzaya en yakın istasyon olan Kızılcahamam istasyonunun 120 dakikalık değerini (0.68) seçiniz.

 

İşlem sonucunda otomatik olarak açılan rapordan; harmonik eğim, yağış analizleri, YADK katsayısı ve farklı yağış frekanslarındaki debi sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. Raporun incelenmesi için bir sonraki sayfadan faydalanabilirsiniz.

Takip Eden İşlem Adımı

Icon
 

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels