Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1.1. Mockus Hidrografına Göre Taşkın Debi Sonuçlarının İncelenmesi

Ön Bilgiler

Icon

Taşkın Debi Hesabi işlemi sonrasında otomatik olarak açılan excel dosyasında; , Yağış analizleri, YADK katsayısı, Birim Hidrograf Hesabı ve farklı yağış frekanslarındaki Debi Sonuçlarını gözlemleyebilirsiniz. Raporlarda tüm değerlere ilişkin kullanılan formülleri takip edebilirsiniz. Bu sayede excel rapor sonuç dosyasında değiştirdiğiniz bir hücreye göre tüm taşkın debi sonuçlarının değiştiğini gözlemleyebilirsiniz.

Harmonik Eğim Hesabı

Icon

Aşağıdaki ekran görüntüsünde;

1 Nolu Bölümde; Seçilen havzaya ait akış kolununun parça sayısını,

2 Nolu Bölümde; Parça sayısına mansap tarafındaki kot değerlerini,

3 Nolu Bölümde; Her bir parça sayısına ait mansap ve memba kot farkları,

4 Nolu Bölümde; Akış kolunun toplam uzunluğunun seçilen parça sayısına bölümünden elde edilen değer olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu değerlerden sonra aşağıdaki sarı renk ile işaretlenmiş formüle göre harmonik Eğim (S) değeri hesaplanacaktır.

 

Icon

Her bir mecra için harmonik eğim değerleri, seçilen parça sayısına göre otomatik olarak hesaplanacaktır. Seçilen parça sayısını Proje Özellikleri / Proje Değişkenleri işlemi ile değiştirebilirsiniz.

YADK

Icon

Havzanın alanına göre yağışların ara süreler dahil olmak üzere 24 saatlik dağılım katsayısı otomatik olarak hesaplanır.

 

Yağış Analizi

Icon


 

Birim Hidrograf Hesabı Sonuçları

Icon

Mockus yöntemine göre sırası ile hesaplanan yağış süresi, toplanma süresi, hidrografın yükselme ve alçalma süresi ile Qp değerinin hesaplandığını gözlemleyiniz.


 

Debi Sonuçları

Icon

2. Yağış & Taşkın Modelleme Akış Şeması başlığı altında da iletilen hesaplamalara göre alınan debi sonuçlarını aşağıdaki gibi bölümlere ayırıp inceleyebiliriz.

 

Takip Eden İşlem Adımı

Icon
  • ...

Error rendering macro 'multimedia' : com.atlassian.renderer.v2.macro.MacroException: Cannot find attachment 'Filtre_.wmv'

  • No labels