Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Dosyasının Oluşturulması

Icon

1. İçme suyu/ Yeni Proje işlemine giriniz.

Açılan Yeni Proje penceresinde Açık-Kapalı Şebeke satırını seçerek Tamam tuşu ile işleme devam ediniz.

2. Yeni Proje Dosyası penceresinde oluşacak yeni dosyanın kaydedileceği dizini ve adını belirleyiniz. Kaydet ile işleme devam ediniz.

Örnek proje için dosya adını KAPALI_ŞEBEKE olarak belirleyiniz.

Proje Listesi bölümünde boş ekranda fare sağ tuşa basınız. Açılan listeden Proje Ekle işlemine giriniz. Projenin Adını girerek Tamam tuşu ile işlemi sonlandırınız.

  • No labels