Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hidrofor Hacim Hesabı ve İhtiyaç Debi Hesabı

Icon

Hidrofor, su kullanma noktalarına istenen miktarda ve basınçta su temin eden, elektrikle çalısarak şebekeyi besleyen sanat yapısıdır.

Genellikle su kaynağının, şebekedeki borulara göre daha düşük kotta olduğu projelerde kullanılır.

Grafik ekran üzerinde istenen noktaya tanımlanabilir. Boru çiziminden önce veya sonra yerleştirilebilir. Öncelik sırası yoktur.

Hidrofor sanat yapısının kullanılması durumunda Hidrofor Hesapları yapılmalıdır.

Icon

Hidrofor çözümleri için öncelikle sebekenin çözülmüs olması, yani tüm kapalı gözlerin ve düğüm noktalarındaki basınçların hesaplanmıs, boruların çap, tip ve debi değerlerinin son hallerine getirilmis olması gereklidir.

Hidrofor kotu, depo kotunda olduğu gibi şebeke kotundan yüksek değildir. Kullanım amacına bağlı olarak genellikle daha düşük bir kot değerine sahip olacaktır. Bu nedenle yapılan hesap sonucundaki basınç değerleri negatif çıkacaktır. Hidrofor hesapları işlemine geçilerek bu negatif değerler düzeltilecektir. Böylelikle hidroforun sağlaması gereken ek yükseklik değerleri hesaplanarak tüm basınç değerlerine etkileyecek, şebeke basınç değerleri yeniden hesaplanacaktır.

Hidrofor tarafından sağlanması gereken bu ek yükseklik; KN (Kritik nokta) istenilen basınç + KN ile hidrofor arasındaki kot farkı + KN ile hidrofor arasındaki toplam yük kaybı kadardır.

1) Çizim / Hidrofor işlemine giriniz. Şebekeyi besleyen sanat yapısı hidrofor bloğunu ana hattın ucuna yerleştiriniz. (Son nokta yakalama modu açık olmalıdır.)

2) Hidrofor eklendikten sonra Kapalı Şebeke işleminde uygulanan işlem adımlarını uygulayarak rapor çıktısı bölümüne kadar olan işlem adımlarını tekrar uygulayınız.  

3) İşlemler\Kritik Nokta işlemine giriniz. Tamam ile mesajı onaylayınız. 

4) İşlemler\Hidrofor Hesapları komutunu seçiniz. Kritik Nokta butonunu tıklayarak kritik nokta bilgilerinin aktarılmasını sağlayınız.

5) Basınç sekmesine geçiniz. Burada istenilen işletme basıncını giriniz. Diğer bilgilerin hesaplı olarak geldiğini gözlemleyiniz.

6) Kazan sekmesinde 0 (sıfır) olan F(adet) hücresine uygun şekilde değer giriniz. D(mm) sağındaki butonu tıklayarak kazan çapı seçimini yapınız. Diğer bilgilerin otomatik olarak hesaplandığını gözlemleyiniz.  

7) Manometrik sekmesinde emniyet ve dinamik seviye yüksekliklerini giriniz. Diğer bilgilerin otomatik olarak hesaplandığını gözlemleyiniz.

8) Pompa ve motor sekmesine giriniz. Pompa tipi, n, b değerlerinini seçimi için sağda bulunan butonlara tıklayınız. Ayrıca b+1 seçeneğinin işaretli olmasına dikkat ediniz.

9) Basınç Ayar butonuna tıklayınız. Bunun sonucunda kritik noktaya göre tüm noktaların basınçları ayarlanmış olduğunu ve bilgi mesajının ekrana geldiğini gözlemleyiniz. 

Icon

Gerek duyulursa Hidrofor ile kritik nokta arasındaki boykesit çizdirilebilir. 

  • No labels