Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Boru Hatlarının Tasarımı

1. Proje içerisinde kullanılacak altlık veri Uygulama menüsü / Ekle / Dosya Ekle işlemi ile BESNİ.NCZ eklenir.

Kanalizasyon şebekesi  çizilirken, yüksek kottan , düşük kota doğru şebeke tasarımı yapılır ve  projede mümkün olduğunca cazibeli (serbest) olarak akış sağlanır. 

Şebeke borularının tasarımı sırasında, eğer kullanıcının sayısal arazi modeli (üçgen modeli) varsa, noktalar üzerinden hatların çizilmesi zorunluluğu olmadan, üçgen model üzerinde istediği noktaları seçerek hatlarını çizebilir. Üçgen modelin olmadığı durumlarda, kotlu noktalar kullanılmalıdır. Yani üçgen model yok ise hatlar çizilirken nokta yakalama modu veya otomatik yakalama modu her zaman açık tutulur.

Boru hatları tasarlanırken, Lmax. değerine ve Maksimum eğim değerine göre  göre bacalar otomatik olarak oluşmaktadır. Böylece tek bir işlem ile hatlarınız, tüm elemanları ile sayısallaştırılmış olur ve çizilen şebeke borusunun; başlangıç ve bitiş kotu, uzunluğu, çapı ve eğim bilgileri boru çizimi üzerinde dinamik olarak görünür.

Proje üzerinde bulunan kot bilgileri, ada çizimleri dikkate alınarak boru hatlarının çizimi gerçekleştirilecektir.

Proje İçerisinde bulunan BAŞLANGIÇ ve DEŞARJ noktalarına göre adaların arasında boru hatları çizilecektir.

2. Şebeke Elemanlar/ Boru Çiz işlemine girilir. Şebeke Borusu Çiz seçimi aktif olarak boru hatlarının çizimi sağlanır.

Yeni çizilen şebeke boruları en küçük boru çapında ve proje parametrelerinde belirtilen bacalar arası maksimum uzunluk (Lmax.) değeri kadar uzunlukta oluşturulurlar. Boru hatları tasarlanırken, Lmax. değerine göre bacalar otomatik olarak oluşmaktadır. Böylece tek bir işlem ile hatlarınız, tüm elemanları ile sayısallaştırılmış olur. 

Çizilen şebeke borusunun; başlangıç ve bitiş kotu, uzunluğu, çapı ve eğim bilgileri boru çizimi üzerinde dinamik olarak görünür. Bu değerler Hidrolik Hesaplar işleminden sonra yine dinamik olarak güncellenecektir.

Çizim işlemleri sırasında otomatik olarak açılan dinamik profil yardımıyla arazideki profil ve enkesit bilgisi ekranda gözlenecektir.

Icon

Dinamik Profil; Boru çizimi sırasında arazi üzerindeki kot değişimlerinin profil ve enkesit bazlı olarak dinamik bir şekilde gözlenmesini sağlar. Hattın uzunluğu ve kot bilgileri elde edilebilir. Bu sayede daha tasarım aşamasında, hattın cazibesi profil ve enkesit görüntüsünde takip edilerek, şutlu baca, kazı durumları hakkında yorumlamalar yapılabilir, dinamik düzenlemeler (örneğin; Baca Kaydır işlemi) gerçekleştirilebilir. Profil sekmesinden boy kesit ve enkesit  görülür. Profil, en son oluşan bacadan, bir sonraki bacaya kadar oluşur, enkesit ise farenin üstünde olduğu noktaya göre oluşur. Ayarlar sekmesinden de gerekli görsel ayarlar yapılabilir.

Proje üzerinde gerekli olan tüm hatların çizimi gerçekleştirilir. Çizilen borular ve borular arasındaki uzunluklara göre oluşan bacalar editörler ile sorgulanabilir.

3. Şebeke Elemanları/ Baca Editörü işlemine girilerek istenen baca sorgulanır.

Tüm baca tiplerine (muayene, parsel vb.) ait ve konumsal bilgilerin değiştirilebileceği bölümdür. Bu editör yardımı ile bütün baca bilgilerine müdahale yapılabilir.

4. Şebeke Elemanları/ Boru Editörü işlemine girerek istenen boru hattı sorgulanır.

Borulara ait durum, konumsal ve hidrolik bilgilerin değiştirilebileceği editördür.

5. Şebeke Elemanları/ Baca Editörü/ Baca Kaydır işlemine giriniz. Konumu değiştirilmek istenen bacayı seçiniz.

Mevcut baca konumlarının, kullanıcı tanımlı olarak değiştirilmesinde kullanılan işlemdir. İşleme girildiğinde ,grafik ekrandan ilgili baca seçilerek olması istenen lokasyona kaydırılır. İşlem sonunda hat uzunlukları, baca kotları, akar kotlar, eğimler vb. birçok parametre dinamik olarak güncellenmektedir.

6. Şebeke Elemanları/ Bacaları Düzenle işlemine giriniz.

Baca Düzenle işlemi ile bacalarınıza çeşitli ön ekler tanımlayarak, numaralandırma işlemleri yapabilirsiniz.

Numaralandırma Ayarları;

Baca uzunluğu veya kotlarına göre numaralandırma işlemleri bu bölümden yapılır.

Ayrıca Baca Numarası Ön Eki seçeneği ile muayene ve parsel baca numaralarına kullanıcı tanımlı olarak ön ek getirilebilir.

Mevcut Numaraları Koru işlemi ile projede daha önce tanımlanan baca numaralarının değiştirilmemesi sağlanır.

Diğer Ayarlar; Baca kotlarının kullanılan arazi modelinden okunabilmesine ait seçim bu bölümden yapılır.

Numaralandırma sonrasında aşağıdaki şekilde numaralar oluşturulur.

7. Şebeke Elemanları/ Baca Ekle işlemine girilir.

Projede tasarlanan hatlara, belirlenen farklı kurallar ile yeni baca eklemeye olanak sağlayan işlemdir. Eklenen baca lokasyonuna göre, hat uzunlukları dahil olmak üzere tüm özellikler dinamik olarak güncellenir.

Projede Kullanıcı tanımlı olarak proje içerisindeki bacalara göre tercih edilebilir.

8. Terfi Hattı Çiz işlemine giriniz. BC6 ve BC9 arasındaki hattı terfi hattı olarak aşağıdaki şekildeki gibi çiziniz.

Terfi hatları, düşük kottan yüksek kota debinin taşınabilmesini sağlayan sistemlerdir. İşleme girildiğinde, öncelikle düşük ve yüksek kotlarda yer alan bacalar seçilerek çizim işlemi yapılmalıdır. Kırıklı terfi hatları çizebilirsiniz. Terfi işleminde kullanılacak Pompa otomatik olarak terfi hattının alt kot değerine yerleştirilecektir. Hidrolik hesaplamalar sonrasında pompa gücü de hesaplanacaktır.

 

 

 

  • No labels